Công ty TNHH Xay Lúa Mì Việt Nam (VFM) là một trong số những công ty sản xuất bột mì lớn nhất Việt Nam, với 100% nguồn vốn đầu tư nước ngoài trực thuộc Tập đoàn FFM Berhad, nhà sản xuất bột mì lớn nhất Malaysia và Tập đoàn nông sản hàng đầu Châu Á Wilmar International tại Singapore.

Giỏ hàng